Sign up

— Diversity, Equity & Inclusion at MANIFEST 🏳️‍🌈

Manifest is an agency like no other. This is a place where people are able to do their best work, without being defined by one channel, one industry or one client.

— Statement Mångfald och Inkludering

Vi på Manifest jobbar hårt för att vara en inkluderande arbetsplats där alla skall känna sig sedda, hörda och välkomna. Vi är övertygade om att fler perspektiv och erfarenheter stärker både oss som byrå och utvecklar det jobb vi gör. Mångfald för oss innebär att olika kompetenser, erfarenheter, personligheter, könsidentiteter och könsuttryck, etnicitet, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning och ålder är lika värda, och är vad som gör oss alla unika. Det står vi för, och det står vi upp för genom att både internt och externt agera och hålla oss ansvariga.

Inkludering för oss internt innebär att alla medarbetare skall kunna vara sig själva och känna sig accepterade, sedda, hörda och bekväma på Manifest. Vi använder oss av etablerade rekryteringsverktyg för att hålla rekryteringsprocesser så inkluderande och objektiva som möjligt och vi ser till att alla våra anställda får genomgång av vårt mångfalds- och inkluderingsarbete och håller med om våra värderingar och följer dem i sitt arbete hos oss.

Genom processer och verktyg ser vi till att hålla oss ansvariga och agera både om vi skulle svikta som företag eller om våra kunder eller individer i teamet skulle agera på ett sätt som går emot våra värderingar. Vi har anonyma enkäter flera gånger om året där alla anställda får göra sin röst hörd och har möjlighet att anonymt flagga om någon eller något inte lever upp till våra mångfalds- och/eller inkluderingskrav. Vi har valt att använda enkäter som inte kräver fritext för att i den mån vi kan behålla anonymitet och öppenhet i svar.

Inkludering i det jobb vi gör på Manifest innebär att vi ständigt arbetar med att bredda våra insikter, synsätt och perspektiv när vi skapar kampanjer. Vi vill skapa inkluderande kommunikation som alla kan relatera till. Innan vi tar emot en brief eller startar upp ett nytt samarbete tillfrågas hela teamet via en genomarbetad enkät för att säkerställa att kunden lever upp till vår standard och förväntningar. Vi accepterar inte briefer från kunder eller partners, nya eller befintliga, som inte är inkluderande eller uppfyller våra satta krav som beskrivs i detta statement.Vi har även byggt in mångfald och inkludering som en del i våra kreativa processer, vi stämmer av och säkerställer detta genom checklistor i både idé, produktion och utförandestadiet så att det hela tiden är en central del i vårt arbete.

Vi står upp för vad vi tror på och våra värderingar och det betyder ibland att vi tydligt behöver ta ställning, avsluta samarbeten, tänka om, be om ursäkt eller säga ifrån.

Vi vet att inkluderingsarbete inte är något statiskt utan ett ständigt pågående arbete. Vi är inte, och kommer aldrig bli, helt klara. Vi vill, tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners, jobba proaktivt tillsammans för att förändra vår bransch till det bättre, hela tiden.